राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको पृष्टभूमि

सूचना प्रविधिको विकासबाट मात्र आधुनिक नेपालको निर्माण हुन सक्ने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रत्येक वर्ष ईश्‍वी सम्बतको मे 2 लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको रुपमा मनाउँदा यस क्षेत्रमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु बीच समन्वय तथा सहकार्यको वातावरणलाई अझ बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने हुँदा मे 2 लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधि दिवसका रुपमा मनाउनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश गर्न विभागीय मन्त्रीबाट मिति 2074।02।16 मा स्वीकृति प्राप्त भएकोले नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, 2064 को अनुसूची-1 को विषयसंख्या 41 बमोजिम तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट “ईश्वी सम्बतको मे 2 तारिकलाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधि दिवस (ICT Day) को रुपमा मनाउने” निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्‍मा पेश भै मिति 2074।02।19 गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्‍बाट सो बमोजिम निर्णय भए अनुसार प्रत्येक बर्ष मे 2 मा यो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधि दिवस (ICT Day) मनाउदै आइएको हो ।