मिति २०७६/०१/१९ गते मनाइने राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको मूल नारा “ डिजिटल नेपाल: विकास र समृद्धिको आधार ’’