होटल हिमालयमा मिति २०७६/०१/२० (May 3, 2019) मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (ICT Day 2019) सन्दर्भमा Digital Nepal सम्बन्धी Workshop हुने

Venue: Hotel Himalaya, Kupondole Height, Lalitpur