राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०७७ (मे २) को अवसरमा विभागका महानिर्देशकज्यूवाट शुभकामना सन्देश

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०७७ (मे २) को अवसरमा विभागका महानिर्देशकज्यूवाट शुभकामना सन्देश