राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०७७ (मे २) को अवसरमा श्रीमान् सचिवज्यूको शुभकामना सन्देश

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०७७ (मे २) को अवसरमा श्रीमान् सचिवज्यूको शुभकामना सन्देश