राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०७७ (मे २) को अवसरमा माननीय मन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०७७ (मे २) को अवसरमा माननीय मन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश