Notice

राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि पुरस्कारको आवेदन बारे सूचना

नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारले गत वर्ष देखि हरेक वर्ष मे २ तारिखलाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस को रुपमा मनाउँदै आईरहेको  छ । उक्त दिवसको उपलक्ष्यमा नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विशेष योगदान पुर्याउनेव्यक्ति तथा संघसंस्थाहरु मध्येबाट सर्वोत्कृष्टलाई तपसिलका विधाहरुमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कार २०१९ प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा इच्छुक सर्वजनिक संस्था / कार्यालय / कम्पनी तथा व्यक्तिहरुलाई आवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल

  1. National ICT Excellence Award – 2019
  2. National ICT Innovation Award – 2019
  3. National ICT Award- 2019 (Public Sector)
  4. National ICT Award – 2019 (Private Sector)

आवेदकले भर्नुपर्ने फारमको ढांचा नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको website www.mocit.gov.np मा उपलब्ध रहेको छ .

आवेदन फारम भरि २०७५ साल वैशाख ६ गते बेलुका ३:०० बजे भित्र ईमेल मार्फत वा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखामा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । ईमेल: ictaward2019@mocit.gov.np(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५ चैत्र २७ गते)